ثبت سفارش

توضیحات

این آموزش حاوی مباحثی از قبیل زیر است:
1. ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت
2.ثبت سفارش در سامانه تیتک


جهت آموزش کامل با پشتیبانی تماس بگیرید:09374955947