محصولات آموزشی

ثبت شرکت و مسول فنی تجهیزات پزشکی

توضیحات

این آموزش حاوی مباحثی از قبیل زیر می باشد:

1. ثبت شرکت در سایت غذا و دارو  ttac

2.ثبت شرکت در سایت اداره تجهیزات پزشکی imed

3.ثبت مسول فنی در سایت تیتک و آیمدجهت آموزش کامل با پشتیبانی تماس بگیرید: 09374955947