محصولات آموزشی

ثبت نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی

توضیحات

این آموزش حاوی مباحث زیر می باشد:

وارد کردن اطلاعات کمپانی لگال (کمپانی سازنده قانونی)
نام کشور کمپانی لگال
انتخاب نوع نمایندگی
صادرکننده نامه نمایندگی
محدوده نمایندگی
دامنه فعالیت
وضعیت اعتبار نمایندگی
انتخاب کالاهاي نمایندگی
وضعیت انحصار
مرجع بررسی کننده پرونده
پیگیري درخواست هاي نمایندگی
و………………………


جهت آموزش کامل با پشتیبانی تماس بگیرید:09374955947