محصولات آموزشی

سامانه انبارها

توضیحات

این آموزش حاوی مباحث زیر می باشد:
سامانه انبارها
گام اول :
گام دوم:
گام سوم :
گام چهارم :
گام پایانی :
استعلام واحد
سامانه انبارها
انتخاب نوع انبار و شناسه
نوع انبار
شناسه انبا ر
مشخصات کسب و کار
شناسه ملی شرکت
شناسه صنفی
جستجوی شناسه صنفی
کد ملی مودی اصلی
و………………


جهت آموزش کامل با پشتیبانی تماس بگیرید:09374955947