محصولات آموزشی

مجوز ترخیص و انرژی اتمی

توضیحات

این آموزش حاوی مباحثی از قبیل زیر است:

پيكربندي سامانه
ثبت اظهارنامه
اخذ شروط و تعهدات
بررسي توسط كارشناس
حذف اظهارنامه
ويرايش /تاييد ترخيص كالا
منوي كارتابل
انرژي اتمي


جهت آموزش کامل با پشتیبانی تماس بگیرید:09374955947