محصولات آموزشی

نحوه ثبت کالای تولیدی

توضیحات

این آموزش حاوی مباحث زیر است:
انواع روش های تولیدی
تولید مستقل
تولید به روش مونتاژ
تکمیل، بسته بندی و استریلیزاسیو ن
برچسب گذاری اختصاصی ( OBL: Own Brand Labeling )
فرایند اخذ پروانه تولیدی
برنامه اجرایی ( Action Plan )
تجهیزات پزشکی با کلاس خطر A
تجهیزات پزشکی با کلاس خطر B
تجهیزات پزشکی با کلاس خطر C و D
ثبت وسیله پزشکی تولیدی – قطعات ساخت، مواد اولیه


جهت آموزش کامل تماس بگیرید: 09374955947