الزامات اساسی تولید ماسک

این مقاله به منظور ارتقاء کیفی تولید ماسک در کشور آماده گردیده است که به شرح آن می پردازیم

ماسکهای تولیدی با عنوان ماسک سه لایه پزشکی یکبار مصرف وماسکهای سه لایهبرای اهداف عمومی با شرح کاربرد ذیل، میباشند:

ماسک با کاربرد پزشکی بنددار،کش دار،سه بعدی کادر درمان و بیماران مشکوک به کرونا
ماسک برای اهداف عمومی بنددار،کش دار،سه بعدی عموم مردم

 

تبصره: این دستورالعمل، مشمول ماسک های پارچه ای نمی گردد.


تعاریف:

کارایی پالایش باکتری1)BFE(:کارایی ماسک به عنوان سدی در مقابل عبور باکتری های معلق در هوا

کارآیی پالایش ذرات2²)PFE(:کارآیی ماسک به عنوان فیلتر حذف کننده ذراتمعلق در هوا

اختلاف فشار)قابلیت تنفس: (قابلیت گذردهی هوا در ماسک که با تعیین اختلاف فشار دو طرف ماسک
تحت شرایط خاص از جریان هوا، دما و رطوبت اندازه گیری میشود.

 

مشخصات فیزیکی:

مشخصاتفیزیکی ماسک بنددار و کشدار ماسک سهبعدی
تعداد لایه سه لایه سه لایه/چهار لایه
جنس لایه های ماسک (Non-Woven)الیاف بی بافت الیاف بیبافت(Non-Woven)
سایز ماسک 9.5×17.5 20×25
قطعه روی بینی الزامی است الزامی است
کش حلقه ای و سربندها تحمل وزنه1.2کیلوگرم تحمل وزنه1.2کیلوگرم

 

جنس ماسک:

ردیف نوع ماسک توضیحات
1 مورد مصرف در مراکز درمانی اسپان باند25ملت بلون25اسپان باند25
2 ماسک برای اهداف عمومی اسپان باند25ملت بلون25اسپان باند25
3 ماسک سه بعدی اسپان باند25ملت بلون25اسپان باند50

 

تبصره1:صدور پروانه ساخت پس از احراز کیفیت ماسک براساس ارائه گزارش آزمون معتبر از آزمایشگاه هایموردتایید ومطابق مشخصات عملکردی ابلاغ شده و رعایتسایر شرایط و ضوابط اعلامی و پس از ثبت مدارک در  TTACوRegister.imed.ir صورت می گیرد.

تبصره2:در صورتی که تولیدکننده لایه(پارچه) دیگری که طبق گزارش آزمون معتبر، کارایی و عمکرد ماسک تولید شده را ثبات نماید، پس از تائید این اداره کل/دانشگاه علوم پزشکی، استفاده از آن در ماسک بلامانع خواهد بود.

 

روشهای ضدعفونی و استریلیزاسیون

باتوجه به دخالت دست در روشهای نیمه صنعتی وصنعتی که بدنه ماسک بصورت جدا و اتصال کش بهبدنه نیز بصورت مجزا(پرس، چسب و التراسونیک) انجاممی گیرد، می بایست محصول پس از تولید، فرآیند ضدعفونی را طی و سپس به بازار عرضه گردد.


روشهای مورد تایید شامل:


1استفاده از گرمخانه با دمای۵۵06درجه سانتیگراد به مدت حداقل72ساعتلازم است.پس از تولید،ماسک را با رعایت موارد بهداشتی در کارتن چیده شده و درداخل اتاقک گرم با دمایکنترل شده به مدت حداقل 3روز)72ساعت) قرار گیرد.

2استفاده از گاز اتیلن اکساید(مشابه تولید لوازم یکبار مصرف پزشکی):در این خصوص استفاده از خدمات برونسپاری جهت استریل ماسک تولیدی بلامانع است

3استفاده از پرتو گاما وسایر روش های ضدعفونی که به تایید این اداره کل رسیده است.
تبصره1:افرادی که در خط تولید مسئول شمارش و بسته بندی ماسک را برعهده دارند می بایست دستهای خود را ضدعفونی و از دستکش یکبار مصرف استفاده نمایند

 

برچسبگذاری

اطلاعاتزیر می بایست حتما برروی بستهبندی ماسک موجود باشد:
1مشخصات کامل واحد تولیدی شامل نام واحد تولیدی / برند (در صورت داشتن برند)
2آدرس محل تولید
2جنسو تعدادلایه های به کار رفته در ماسک
4جامعه هدفی که می توانند از ماسک استفاده کنند.(مصرف پزشکی/عمومی(
۵شماره بهر یا سری ساختLot
6شماره پروانه ساخت و یا مجوزصادر شده
7تاریخ تولیدو انقضاء
8قیمت مصرف کننده (مطابق با آخرین قیمت ابلاغی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان)
9درج نام تولیدکننده/برند (درصورت داشتن) بر روی هر ماسک
10الصاق برچسب اصالت بر روی کالای تولیدی
11درج هشدار به منظور استفاده صحیح کالا و امحاء کالا پس از استفاده
12درج عبارت و یا علامت یک بار مصرف

 

شرایط مناسب محل تولید

محل تولید ماسک باید دارای ویژگیهای محیطی ذیل باشد:


1کف واحد تولیدی می بایست از جنس موادی صاف و صیقلی با حداقل درز با قابلیت شستو و مقاوم در مقابل مواد ضد عفونی کننده بوده و از موادی مانند: سنگ، سرامیک، اپوکسی … باشد.

2اختصاص محلی مناسب جهت رختکن پرسنل اعم از خانم و آقا و سرویس بهداشتی قبل از ورود به خط تولید در نظر گرفته شده باشد. پرسنل قبل از ورود به خط تولید میبایست لباس خود را تعویض کرده و از روپوش و دمپایی مخصوص خط تولید و کلاه یکبار مصرف استفاده نمایند و پس از شستن دست با آب و صابون وارد خط تولید شوند

3در نظر گرفتن محلول ضدعفونی قبل از خط تولید به صورتیکه پرسنل بتوانند به راحتی دستهای خود را ضدعفونی کنند

4اختصاص فضای مناسب مجزا جهت انبار مواد اولیه به صورتی کهاز گرد وغبار و آلودگی به دور باشد


5محصولمیانینظیر بدنه ماسک جهت انتقال به قسمت کش زنی/بند زنیمی بایستدر سبدهای تمیز قرار گرفته باکیسه نایلون کاملا پوشیده شده باشد

6استفاده از ساعت، انگشتر و زیورآلات در خط تولید ممنوع است

7خوردن و آشامیدن در حین تولید و در خط تولید ممنوع می باشد

8کلیه پرسنل خط تولید ملزم به استفاده از ماسک، کلاه، روپوش و دمپایی مخصوص سالن تولید می باشند.