ثبت سفارش کالای پزشکی در سامانه NTSW

مقدمه:
بعد از اینکه کارشناس با قیمت پروفرماي اعلام شده موافق نمود باید ثبت سفارش کالای پزشکی در سامانه  NTSW را انجام دهیم  تا سیاست تعدادي و قیمتی اخذ شود. براي این منظور آموزش ثبت سفارش را مطابق زیر پیش می بریم.

 

مراحل ثبت سفارش کالای پزشکی در سامانه NTSW:

1.مراجعه به سامانه جامع تجارت ایران مطابق شکل زیر :

2.تعیین نقش شرکت مورد نظر شما مطابق شکل زیر :

3.در صفحه جدید باز شده بر روی گزینه عملیات تجارت خارجی مطابق شکل زیر کلیک کنید:

4. در صفحه بعدی بر روی مدیریت پرونده ثبت سفارش کلیک کرده و پرونده جدید مطابق شکل زیر باز می شود :

جهت دریافت آموزش کامل از طریق شماره 09374955947 با ما  در ارتباط باشید