ثبت شرکت تجهیزات پزشکی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت در عرضه تجهیزات پزشکی موظفند نسبت به تشکیل شناسنامه در اداره کل با رعایت دستورالعمل هاي ابلاغی اقدام نماید. تکمیل مدارك و تشکیل شناسنامه به منزله تایید کیفی و ثبت تجهیزات پزشکی نمی باشد.

1.هدف از تشکیل شناسنامه:

_ شناسایی شرکت هاي مجاز و رسمی در زمینه فروش کالا و خدمات تجهیزات پزشکی در سطح کشور
_ اطلاع رسانی و معرفی شرکت هاي فوق به متقاضیان خرید کالا و خدمات تجهیزات پزشکی در سراسر
کشور
_ فراهم آمدن اطلاعات پایه جهت اجراي طرح رتبه بندي شرکت ها
_ امکان پیگیري تعهدات و مسئولیت هاي شرکت ها در قبال مراکز درمانی و بالعکس
_ امکان پیگیري تعهدات و مسئولیت هاي شرکت ها در قبال یک دیگر

2.مراحل تشکیل شناسنامه فعالیت متقاضی :
 ثبت نام شرکت (مدیر عامل ) در سامانه  www.ttac.ir
 ثبت نام در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی  www.imed.ir

3.مدارك مورد نیاز جهت ثبت شرکت :
– اسکن آگهی روزنامه رسمی شرکت
– اسکن اساسنامه شرکت
– اسکن گواهی ثبت شرکت
– اسکن کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل
– اسکن گواهی امضاء مدیرعامل

نمونه فیلم آموزشی ثبت شرکت تجهیزات پزشکی:

*جهت دریافت آموزش کامل و یا مشاوره در امور ثبت شرکت تجهیزات پزشکی و اخذ مجوز کالای پزشکی از طریق شماره 09374955947 با ما در ارتباط باشید.*