درخواست ثبت نمایندگی شرکتهای تجهیزات پزشکی

مقدمه:

شرکتهای وارداتی تجهیزات پزشکی جهت ثبت نمایندگی کمپانی خارجی لازم است از طریق مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران اقدام نمایند.

 

مراحل ثبت نمایندگی شرکت وارداتی:

1. درخواست ثبت نمایندگی از کمپانی سازنده تجهیزات پزشکی

 

2. ارجاع پرونده به مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

3. ارجاع پرونده توسط مدیر اداره به کارتابل کارشناس

4. بررسی مستندات پرونده (2 تا 7 روز کاری):

  • نامه نمایندگی کمپانی اصلی/شعبه
  • تعهدنامه کمپانی اصلی شعبه یا واسط
  • تعهد نامه شرکت داخلی
  • تاییدیه های CE, FDA , ISO 13485
  • تعهد نامه برند اصلی یا اختصاصی

5.تطابق مستندات الصاق شده با اطلاعات کمپانی اصلی،کمپانی واسط، شرکت داخلی

6. آیا مستندات مورد تایید است:

  • بلی :تایید و ارائه اصل مدارک جهت بررسی نهایی
  • خیر:اعلام نواقص به شرکت

7.ثبت نهایی نظر کارشناس و خروج پرونده از کارتابل (2 تا 4 روز کاری)

 

جهت درخواست ثبت نمایندگی شرکت خود با ما در ارتباط باشید

شماره تماس:

09374955947