راهنمای تیکت زدن به اداره کل تجهیزات پزشکی

مقدمه:

شرکتهای تجهیزات پزشکی برای پیگیری کارهای مربوط به اخذ مجوز و مشکلات سامانه ای باید از طریق سامانه تیکتینگ جدید درخواست خود را به اداره کل ارسال نمایند.در این مقاله راهنمای تیکت زدن به اداره کل تجهیزات پزشکی را شرح می دهیم.

 

قدم اول:

ورود به آدرس میز خدمت الکترونیک سازمان غذا و دارو : https://khedmat.fda.gov.ir/fdapobwebمطابق عکس زیر

قدم دوم:

اگر شخص حقیقی (مسئول فنی )هستید باید ثبت نام حقیقی مطابق (الف) و اگر شخص حقوقی(شرکت تجهیزات پزشکی) هستید باید ثبت نام شخص حقوقی  مطابق عکس (ب) را انجام دهید.

 

عکس (الف)

 

عکس (ب)

 

نکته: کدملی خواسته در عکس (ب)  کدملی مدیرعامل مطلبق اخرین اگهی تغییرات شرکت مربوطه می باشد.

 

قدم سوم:

بعد از ثبت نام اولیه یوزر و پسورد به شماره موبایل ثبت نامی ارسال می گردد.با یوزر پسورد اعلامی وارد پنل کاربری خود مطابق عکس زیر شوید.

قدم چهارم:

بعد از باز شدن پنل کاربری خود از قسمت سمت راست بالا بر روی سه خط موازی مطابق عکس زیر کلیک کرده و درخواست خود را به کارشناس مربوطه ارسال کنید

دو روز کاری بعد از ارسال تیکت در صورتی درخواست شما بررسی نشده بود می توانید به اداره کل مراجعه کرده و از طریق میز خدمت با کارشناس خود ارتباط بگیرید.