سامانه جامع انبارها (سامانه جامع تجارت) NTSW

مقدمه:

هدف از این آموزش آشنایی مسئولین فنی تجهیزات پزشکی با سامانه جامع انبارها NTSW (سامانه جامع تجارت ) می باشد تا بتوانند بعنوان کارشناس بازرگانی در شرکتهای تجهیزات پزشکی فعالیت نمایند. در ابتدا شرکت باید در سامانه انبارهای وزارت صنعت و معدن تجارت عضو شود.

ثبت واحد:

ثبت اطلاعات هویتی واحد:  شامل کد/شناسه ملی بهره بردار، کدپستی و نام واحد ،کاربری واحد، مجوز و امثال هم می باشد که به عهده بهره بردار واحد است.

برای واحدهای حقوقی، لازم است مدیرعامل شرکت اقدام به ثبت واحد کند.

 

جهت دریافت آموزش کامل از طریق شماره 09374955947 با ما در ارتباط باشید.

بهره بردار (صاحب انبار):

بهره بردار شخص حقیقی یا حقوقی که استفاده کننده از واحد بوده و مسئولیت نگهداری، ورود و خروج کالا به/از واحد به عهده وی است. در صورتی که بهره بردار یک شرکت(حقوقی )باشد، مدیرعامل به نمایندگی از شرکت به عنوان کاربر سامانه شناخته میشود.

✓ در صورتی که بهره بردار دارای چند کدپستی است میتواند به ازای هر کدام ثبت واحد انجام دهد.

✓ در صورتی که چند بهره بردار در یک کدپستی فعالیت دارند، هریک میتوانند جداگانه ثبت واحد
کنند.

✓ برای یک بهره بردار در یک کدپستی نمی توان بیش از یک واحد ثبت کرد؛ در صورت نیاز به ثبت واحد جدا، لازم است بهره بردار ابتدا با مراجعه به اداره پست، کدپستی مجزا برای واحد خود اخذ نماید سپس اقدام به ثبت واحد کند.

 

مراحل ثبت نام در سامانه انبارهای سامانه جامع تجارت(صمت):

گام اول :

ورود کد ملی ، شماره همراه و کد امنیتی

توجه داشته باشید فردی که باید در سامانه ثبت واحد انجام دهد صرفا بهره بردار واحد است و افراد دیگر که صرفا مالک کالا یا انباردار هستند نباید ثبت واحد انجام دهند موردد زیر قابل ذکر است:

✓ در صورتی که بهره بردار حقوقی باشد، مدیرعامل باید کدملی و شماره همراه خود را وارد نماید.

گام دوم:
ورود کد اعتبارسنجی پیامک شده به شماره همراه

گام سوم:
ثبت اطلاعات هویتی و شرکت:

در صورتی که بهره بردار واحد حقیقی است گزینه “میخواهم برای شخصیت حقیقی (خودم) اطلاعات را ثبت کنم” را انتخاب کنید.
در صورتی که بهره بردار واحد حقوقی است گزینه “میخواهم برای شخصیت حقوقی (شرکت خصوصی و یا دولتی) اطلا عات را ثبت کنم ” را انتخاب کنید.

➢ حقیقی: با ورود شماره شناسنامه، جنسیت، تاریخ تولد، در صورتی که این اطلاعات با کدملی وارد شده در گام اول همخوانی داشته باشند (استعلام از ثبت احوال) نام و نام خانوادگی به صورت خودکار نمایش داده میشوند.

➢ حقوقی: در این حالت ورود شناسه 11 رقمی شرکت نیز الزامی است و در صورت صحت استعلام شناسه ملی ،نام شرکت بطور خودکار نمایش داده میشود.

و……..

دریافت آموزش کامل از طریق تماس با شماره  09374955947