شناسنامه شرکت در اداره کل تجهیزات پزشکی

 ﻫﺪف:

هدف از این آموزش آشنایی تمامی شرکتهای تجهیزات پزشکی جهت دریافت مجوز  کالای پزشکی است.هر شرکت تولیدکننده/واردکننده که بخواهد از اداره کل مجوز بگیرد در ابتدا لازم است شناسنامه شرکت در اداره کل تجهیزات پزشکی را تشکیل نماید.

 

مدارک لازم جهت اخذ شناسنامه فعالیت:

1. ﻣﺪارك لازم جهت اخذ شناسنامه فعالیت افراد حقیقی و حقوقی تولید کننده داخلی:

 1. آگهی تاسیس-روزنامه رسمی
 2. مهر شرکت
 3. ﻛﺎرت شناسایی نماینده متقاضی
 4. جواز تاسیس- گواهی فعالیت صنعتی و یا سایر مجوزهای مربوط به تولید
 5.  پروانه بهره برداری از وزارت صنایع
 6.  گواهی طی دوره ناظر فنی
 7.  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي خط تولید ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي بین المللی( ISO 13485 , ISO 9001)
 8. پروانه علامت استاندارد ﺻﺎدره توسط موسسه ملی استاندارد
 9.  ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ های بین المللی محصولات نظیر CE – FDA

2. ﻣﺪارك لازم جهت اخذ شناسنامه فعالیت افراد حقوقی واردکننده:

 1. آگهی تاسیس-روزنامه رسمی
 2. مهر شرکت
 3. ﻛﺎرت شناسایی نماینده متقاضی
 4. ﻣﺪارك مربوط به ثبت نمایندگی شامل:
  _ نامه نمایندگی
  _ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ کمپانی
  _ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ نماینده داخلی

3. مدارك لازم جهت اخذ شناسنامه فعالیت افراد حقیقی واردکننده:

 1. کارت بازرگانی
 2. ﻣﻬﺮ
 3.  ﻛﺎرت شناسایی نماینده متقاضی
 4.  گواهی طی دوره ناظر فنی
 5. ﻣﺪارك مربوط به ثبت نمایندگی شامل:
  _ نامه نمایندگی
  _ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ کمپانی
  _ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ نماینده داخلی

 

 ﻣﺮاﺣﻞ اخذ شناسنامه فعالیت:

 • مراجعه به سامانه الکترونیکی ttac.ir

 • ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی

 • دریافت یوزر و پسورد و تکمیل فرم خود اظهاری

 • ارائه مدارک اختصاصی افراد حقیقی و حقوقی
 • معرفی مسئول فنی
 • بررسی مدارک ارائه شده توسط متقاضی توسط اداره کل

 

جهت دریافت آموزش کامل ثبت شرکتها در سازمان غذا و دارو و ثبت نمایندگی ها با ما از طریق شماره 09374955947 در ارتباط باشید.

آموزش کاملا عملی با یادگیری تضمینی