صدور پروانه شرکتهای آرایشی و بهداشتی

 1. هدف

این دستور العمل اجرایی به استناد قانون مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی به منظور نحوه صدور پروانه بهداشتی ورود محصولات آرایشی و بهداشتی (فرآیند شده و بالک ) تدوین گردیده است.

 1. دامنه کاربرد

این دستور العمل اجرایی برای انجام بررسی مدارک و مستندات علمی محصولات آرایشی و بهداشتی وارداتی( فرآیند شده و بالک) توسط کارشناسان اداره کل امور فراورده های آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد.

 1. مسئولیت اجرایی

مسئولیت اجرای این دستور العمل بر عهده کارشناسان اداره کل امور فراورده های آرایشی و بهداشتی بوده و نظارت بر حسن انجام آن بر عهده مدیر کل اداره امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی است

 • منظور از محصولات آرایشی و بهداشتی در این دستور العمل کلیه محصولات مشمول اخذهای مجوزهای بهداشتی از اداره کل امور فراورده های آرایشی و بهداشتی می باشد.

 

 1. مراحل اجرایی :

الف ) مدارک مورد نیاز:

کلیه مدارک باید توسط متقاضی به اداره کل امور فراورده های آرایشی و بهداشتی ارائه گردد.

 • درخواست کتبی از سوی متقاضی مبنی بر درخواست بررسی مدارک و مستندات علمی محصولات آرایشی و بهداشتی (فرآیند شده / بالک) وارداتی
 • چک لیست تکمیل شده درخواست بررسی مدارک و مستندات علمی محصولات آرایشی و بهداشتی (فرآیند شده / بالک )وارداتی
 • تصویر تاییدیه شرایط فنی و بهداشتی کارخانه تولید کننده ، صادره توسط این اداره کل
 • نامه نمایندگی معتبر با اصل ترجمه رسمی دادگستری با شرایط ذکر شده در دستور العمل بررسی شرایط فنی و بهداشتی کارخانه
 • گواهی فروش آزاد محصول در کشور مبداء صادره از مقام ذیصلاح دولتی یا انجمن صنفی مرتبط و تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران
 • فرم تکمیل شده فهرست محصولات آرایشی و بهداشتی (فرآیند شده / بالک )وارداتی
 • مشخصات کامل کلیه محصولات وارداتی شامل فرمولاسیون (نام و درصد مواد متشکله) ، ویژگی های فیزیکی، شیمیایی ، میکروبی ودر سر برگ شرکت تولید کننده و یا صاحب نام تجاری با مهر و امضاء
 • مدارک به ترتیب محصولات درج شده در فرم بند 6 ،شماره گذاری شده و به ترتیب پیوست مدارک گردد.

تبصره 1 :  ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی در این مرحله باید به طور کلی Specification اعلام شده باشد و آنالیزهای مربوط به بچ وارداتی در هر مرحله ورود باید در شرکت نگهداری و در صورت درخواست اداره کل/ معاونت غذا و دارو مربوطه ارائه گردد.

 • بسته به نوع محصول ومواد بکار رفته در فرمولاسیون ممکن است مدارک جهت بررسی بیشتر اخذ گردد.
 • طرح برچسب فارسی نویس در سر برگ شرکت وارد کننده شامل موارد ذیل :
 1.   نام محصول به فارسی
 2. نام کارخانه و کشور تولید کننده
 3. تاریخ تولید
 4. تاریخ انقضاء
 5. سری ساخت
 6. طریقه مصرف (در صورت لزوم)
 7. احتیاط و هشدارها (در صورت لزوم)
 8. شماره پروانه بهداشتی ورود
 9. نام شرکت وارد کننده (صاحب پروانه)

 

 • تعهد نامه محضری تقبل مسئولیت محصولات فرآیند شده وارداتی آرایشی و بهداشتی
 • یک عدد نمونه از هریک از محصولات فرایند شده وارداتی(جهت بررسی مندرجات برچسب و بسته بندی و مطابقت با مدارک) ، دست نخورده و مطابق بند 6 شماره گذاری شده
 • تصویر پروانه مسئول فنی معتبر
 • تعهد نامه GTIN
 • پروانه بهره برداری کارخانه بسته بندی کننده (صرفا در خصوص بالک) در صورت نیاز
 • قرارداد فیمابین تولیدکننده و واردکننده بالک در صورتی که واردکننده تولیدکننده نباشد (در صورت نیاز)

 

تبصره 3: مدارک بند های 7و5 باید به زبان انگلیسی باشند در غیر این صورت متن ترجمه شده به زبان انگلیسی یا فارسی توسط دارالترجمه رسمی ارائه گردد.

  تبصره 4: مدارک بند 7 و نمونه های ارائه شده باید با محموله های وارداتی  مطابقت داشته باشند

 تبصره 5: صحت و اصالت مدارک ارائه شده بر عهده مسئول فنی و مدیر عامل می باشد.

ب)  صدور پروانه بهداشتی ورود:

پس از بررسی فرمولاسیون و تائید مدارک و مطابقت با قوانین و مقررات جاری، و تایید واریز هزینه مالی توسط اداره کل مربوطه پروانه بهداشتی ورود طبق پیوست 5  در سربرگ سازمان غذا و دارو صادر می گردد.

 

 

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]