ضوابط ناظر فنی تولید کننده

تعریف ناظر فنی تولیدکننده:

به فردی اطلاق می گردد که از طرف تولیدکننده به اداره کل تجهیزات پزشکی معرفی شده و پس از احراز شرایط و تایید کمیته تجهیزات پزشکی به عنوان ناظر فنی معرفی می گردد.ناظر فنی توسط مدیر عامل شرکت واردکننده به اداره کل تجهیزات پزشکی جهت بررسی تایید صلاحیت و صدور گواهی معرفی می گردد.

شرايط ناظر فنی:

الف) شرایط عمومی
_عدم سوء پیشینه کیفری
_عدم اعتیاد به مواد مخدر
_ارائه گواهی پایان خدمت یا گواهی معافیت از خدمت
عدم ممنوعیت اشتغال بکار در داخل کشور جهت اتباع بیگانه_
_عدم اشتغال به کار در سایرپست ها و مسئولیت ها در ساعت کاری

ب) شرایط اختصاصی
_داشتن حداقل دو سال سابقه كار 
_داراي حداقل مدرك كارشناسي در رشته مرتبط با موضوع فعاليت
_گذراندن دوره هاي آموزشي آشنايي با الزامات و ضوابط اداره کل تجهیزات پزشکی


وظیفه مدیر عامل یا هیئت مدیره شرکت تولیدکننده در برابر ناظر فنی :
۱.انتخاب و معرفی ناظر فنی به اداره کل تجهیزات پزشکی
۲.رعايت رعایت آیین نامه ها و ضوابط اداره کل تجهیزات پزشکی
۳.فراهم نمودن امکانات و همکاری های لازم جهت حسن اجرای وظایف ناظر فنی
۴.هرگونه قطع همکاری از سوی شرکت با ناظر فنی پس از ارائه دلایل توجیهی و تایید اداره کل تجهیزات پزشکی بلامانع است.

وظایف ناظر فنی :

الف)وظایف ناظر فنی در برابر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی:

 • نظارت بر روند تولید و تاریخچه هر محصول به نحوی که کلیه اطلاعات تولید و نتایج کنترل کیفی را در بر داشته باشد.
 • ناظر فنی موظف است کلیه ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد تولید محصولات را به واحدهای ذیربط ابلاغ و بر انجام آنها نظارت نماید.
 • ناظر فنی موظف است گزارش بازرسی های دوره ای کارشناسان اداره کل تجهیزات پزشکی را به منظور انجام اصلاحات و رفع نواقص به واحدهای ذیربط کارخانه و یا کارگاه ابلاغ و نیز عینا جهت اعمال به مدیر عامل ابلاغ نماید.مدیرعامل مسئولیت پیشبرد اجرائی اصلاحات درخواستی و رفع نواقص را عهده دار است.
 • ناظر فنی باید اقدامات اصلاحی و برنامه زمان بندی جهت رفع نواقص را در مهلت مقرر  به اطلاع اداره کل تجهیزات پزشکی برساند.
 • هر گونه تغییر و اصلاح در فرآیند تولید بدون کسب مجوز از ناظر فنی ممنوع است و ناظر فنی موظف است مجوز تغییرات به وجود آمده در خط تولید را پس از کسب نظر موافق مدیرعامل با ارائه اطلاعات مکفی از اداره کل تجهیزات پزشکی درخواست نماید.
 • اعلام هر گونه گزارش کتبی یا شفاهی در موارد نقض قوانین ، مقررات و ضوابط اداره کل تجهیزات پزشکی.

ب)وظایف در واحد تولیدی:

ناظر فنی موظف به نظارت بر حسن اجرای ضوابط سیستم مدیریت کیفیت در موارد ذیل می باشد:

1.تولید:

 • مشارکت در تهیه و بروزرسانی پرونده فنی محصول
 • نظارت بر اجرای ضوابط تولید محصول بر اساس پرونده فنی محصول تایید شده توسط اداره کل تجهیزات
 • مشارکت در تهیه و بروزرسانی پرونده مدیریت ریسک و آنالیز ریسک و ثبت و حفظ سوابق مربوطه
 • نظارت بر ارائه نمونه تولیدی به اداره کل تجهیزات پزشکی جهت ارزیابی نمونه
 • نظارت بر ثبت اطلاعات ساخت، استریل و بسته بندی هر محصول
 • تایید تجهیزات خریداری شده خط تولید و نظارت بر نصب و بکارگیری صحیح آنها
 • نظارت بر اجرای کالیبراسیون تجهیزات خط تولید
 • برنامه ریزی به منظور اصلاح و بهبود مداوم روش های ساخت و بسته بندی براساس نتایح آزمایشگاه کنترل کیفیت
 • انجام بازرسی داخلی و ابلاغ نتایج به واحدهای ذیربط جهت رفع نواقص

2.انبارش:

 • ورود و تایید مواد اولیه به انبار
 • نظارت بر نگهداری و انبارش مواد اولیه و محصولات تولید شده در انبار
 • نظارت بر استاندارد سازی محل نگهداری مواد اولیه و محصولات تولید شده در انبار

در صورت تخلف ناظر فنی تولید کننده:

 •  بار اول: تذکر کتبی
 •  بار دوم: تذکر کتبی با درج در پرونده و شناسنامه شرکت
 •  بار سوم: تذکر کتبی با درج در پرونده و شناسنامه شرکت و تعلیق مجوز فعالیت به مدت یکسال
 • بار چهارم: لغو مجوز فعلیت ناظر فنی و معرفی به مراجع قضایی

” جهت دریافت آموزش کامل و شرکت در دوره های مسئول فنی تولید کننده و وارد کننده از طریق شماره 09374955947 با ما در ارتباط باشید.”