فرآیند تایید خدمات پس از فروش شرکت تجهیزات پزشکی

تعريف خدمات پس از فروش :

مجموع فعاليتها و تعهداتی که از سوی فروشنده يا سازنده دستگاه،به منظور کارکرد مطلوب از نظر ايمنی ، عملکرد و کاليبراسيون انجام گردد، خدمات پس از فروش ناميده می شود. اين فعاليت ها شامل نصب ، راه اندازی ، انجام آزمونهای پذيرش ، آموزش ،نگهداری ، تامين قطعات يدکی ، تعميرات کلی ، تعميرات جزئی ، کاليبراسيون ، ارتقاء و روز آمد کردن دستگاه می باشد.

جهت ثبت نام شرکتهای ثالث برای انجام خدمات پس از فروش نیاز است طبق تصویر زیر مراحل انجام شود:

*جهت دریافت آموزش کامل و یا مشاوره از طریق شماره 09374955947  با ما در ارتباط باشید.*