فرآیند تایید مسئولین فنی اصناف و بیمارستانها

مقدمه:

با توجه به این که مهندسین پزشکی بعد از اخذ مدرک مسئول فنی نیاز به تایید صلاحیت از اداره کل را دارند لازم دانستیم در این مقالله راجب تایید صلاحیت اصناف و بیمارستانها روال کار را آموزش دهیم.

 

مدارک مورد نیاز جهت آپلود:

  • کارت ملی
  • صفحه اول شناسنامه
  • گواهی سوءپیشینه
  • فرم معرفی نامه از طرف شرکت بعنوان مسئول فنی
  • گواهینامه مسئول فنی اخذ شده از انجمن صنفی تجهیزات پزشکی
  • مدرک تحصیلی

مراحل انجام تایید صلاحیت:

1. ورود متقاضی به لینک ثبت نام مسئولین فنی از طریق ورود کاربران به سیستم  یکپارچه  مدیریت اطلاعات اداره کل تجهیزات در صفحه اصلی سایت اداره کل

2.مراجعه به آدرس https://import:imed.ir با استفاده از نام کاربری و رمز عبور و تکمیل فرم اطلاعات و الصاق مدارک درخواستی

3.بررسی فرم و مدارک توسط کارشناس ثبت توزیع کنندگان دانشگاه هر استان  و ابلاغ به متقاضی جهت ارائه اصل مدارک پس از بررسی

4. اگر مدارک مورد تایید باشد تایید صلاحیت توسط کارشناس مسئول اداره کل تایید و در غیر این صورت جهت رفع نواقص به متقاضی ابلاغ می گردد.

5.پس از بررسی مدارک توسط کارشناس مسئول اداره کل و تایید توسط ایشان کد ملی کاربر در وب سایت اداره کل در زمان سرچ توسط شرکتها به نمایش در می آید .