ناظر فنی مؤسسات پزشکی

در این مقاله قصد داریم به تعریف و شرح وظایف مسئول فنی مؤسسات پزشکی بپردازیم تا مسئولین فنی که به تازگی مجوز  خود را اخذ کرده اند بتوانند به بهترین نحو به وظایف محوله خود بپردازند.

مؤسسات پزشکی:

کلیه مراکز درمانی و واحدهای پزشکی،درمانی ودارویی مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

مسئول فنی:

به اشخاص حقیقی دارای  تخصص مرتبط اطلاق می گردد که دوره های آموزش مسئول فنی تجهیزات پزشکی را طی نموده و صلاحیت ایشان توسط اداره کل براساس این دستپرالعمل تایید شده و در مؤسسات پزشکی شاغل می باشد.

شرایط احراز صلاحیت مسئول فنی مؤسسات پزشکی:

 • دارا بودن مدرک تحصیلی مهندسی پزشکی
 • دارا بودن حداقل دو سال سابقه فعالیت در مؤسسه پزشکی
 • طی دوره های آموزشی مقدماتی ،بازآموزی،تخصصی و تکمیلی ابلغی اداره کل

الزامات کلی مؤسسات پزشکی:

 • هر مؤسسه پزشکی موظف به معرفی مسئول فنی می باشد.
 • مسئول فنی مجاز مجاز در بیش از یک مؤسسه پزشکی به عنوان مسئول فنی نمی باشد.
 • مسئول صحت کلیه اسناد و مدارک ارائه شده به اداه کل و مسئولیت احراز،اثبات و استمرار تطابق با الزامات قانونی و نظارت علمی و فنی بر حسن اجرای مفاد آیین نامه فعالیت در حوزه پزشکی و دستورالعملهای ابلاغی در واحدهای مروطه بر عهده مسئول فنی است.
 • مسئول فنی می بایست مطابق با دستورالعمل رتبه بندی مسئولین فنی تجهیزات پزشکی نسبت به اخذ رتبه اقدام نماید.
 • مسئول فنی باید با توجه به نوع مؤسسه پزشکی حدقل رتبه تعیین شده در دستورالعمل رتبه بندی مسئولین فنی تجهیزات پزشکی را اخذ نماید.
 • میزان ساعات کاری مسئول فنی تجهیزات پزشکی در مؤسسه پزشکی حداقا هشت ساعت و حداکثر دوازده ساعت در شبانه روز می باشد.
 • در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری از سوی مسئول فنی یا مؤسسه پزشکی هر یک از طرفین می بایست ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه حداقل یک ماه پیش از قطع همکاری طرف را از درخواست خود مطلع نمایند.
 • در صورت عدم حضور تمام وقت مسئول فنی به مدت بیش از سه روز متوالی یا پنج روز در ماه مؤسسه پزشکی ملزم است برای وی یک جانشین دارای صلاحیت با مدرک تحصیلی مرتبط در نظر بگیرد.در مدت فوق مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده مسئول فنی جانشین و مؤسسه پزشکی می باشد.
 • در صورت قطع همکاری مسئول فنی با مؤسسه پزشکی،مؤسسه پزشکی ملزم به معرفی مسئول فنی جدید به اداره کل می باشد.
 • مسئول فنی ملزم به طی دوره های  آموزشی تعیین شده توسط اداره کل می باشد.
 • با توجه به اینکه مسئول فنی رابط مؤسسه پزشکی با اداره کل می باشد،تمامی مدارک و مستندات فنی تجهیزات پزشکی می بایست تحت نظارت مسئول فنی در سامانه های الکترونیکی بارگذاری و یا به صورت حضوری به اداره کل ارائه گردد.
 • مسئول فنی نمی تواند مسئولیت فنی و یا به مدیریت عامل واحد تولیدی،وارداتی و یا توزیعی تجهیزات پزشکی را برعهده داشته باشند.

وظایف مسئول فنی مؤسسات پزشکی:

 • تدوین فهرست تجهیزات پزشکی
 • انبارش صحیح و ایمن تجهیزات پزشکی در مؤسسه پزشکی
 • اطلاعات نسخ تجهیزات پزشکی در مؤسسه پزشکی
 • تامین تجهیزات پزشکی در مؤسسه پزشکی
 • توزیع توزیع تجهیزات پزشکی
 • تجویز از فهرست تجهیزات پزشکی مصرفی مؤسسه پزشکی
 • تجویز از خارج فهرست تجهیزات پزشکی مصرفی مؤسسه پزشکی
 • مدیریت اطلاعات حوزه تجهیزات پزشکی
 • گزارش مشکلات کیفی و حوادث ناگوار ناشی از تجهیزات پزشکی
 • فراخوان یا امحاء تجهیزات پزشکی
 • ارتباط با سازمان های بیمه گر در حوزه تجهیزات پزشکی
 • مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی
 • نگهداشت تجهیزات پزشکی

حق الزحمه مسئول فنی:

حق الزحمه مسئول فنی در ازای کنترل نظارت و مدیریت تجهیزات پزشکی و ارائه راهنمایی های لازم جهت نگهداری و مصرف تجهیزات پزشکی توسط اداره کل اعلام می گردد.

تخلفات مسئول فنی مؤسات پزشکی:

 • عدم اجرای آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی و دستورالعملهای ابلاغی اداره کل تخلف محسوب می گردد و با توجه به نوع تخلف، براساس آین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی با متخلف برخورد خواهد شد.
 • عدم حضور مسئول فنی در مؤسسه پزشکی به منزله تخلف مسئول فنی و مؤسسه پزشکی لحاظ می گردد.
 • حضور مسئول فنی در بیش از یک مؤسسه پزشکی به عنوان مسئول فنی تخلف محسوب می گردد.

 

pdf راهنمای کارتابل مراکز درمانی:

راهنمای کارتابل مراکز درمانی و موسسات پزشکی

 

” جهت دریافت آموزش کامل و شرکت در دوره های مسئول فنی تولید کننده و وارد کننده، توزیعی و مراکز درمانی از طریق شماره 09374955947 با ما در ارتباط باشید.”

 

 

 

1 دیدگاه

 1. […] فنی شرکتهای دارویی صحبت کنیم و شما را با قوانین مسئول فنی […]

نظرات بسته شده اند.