کد تجاری فرآورده GTIN

کد تجاری GTIN کدی اختصاصی جهت فراورده که در سطح جهان بر مبنای استانداردهای سازمان GS1 صادر گردیده و شماره جهانی اقلام تجاری می باشد.

موسسه GS1 یک نهاد غیرانتفاعی بین المللی است که با نیت تسهیل تجارت به کدگذاری کالاها می پردازد. مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات نماینده این موسسه در ایران است که امروزه اکثر قریب به اتفاق فراورده های وارداتی از مبدا دارای این کد بوده و لزومی به اخذ مجدد از مرکز شماره گذاری نمی باشد.برای ثبت فراورده های وارداتی در سامانه مرکزی رهگیری و ردیابی اعلام کد GTIN اصلی فراورده که به صورت بارکد میله ای بر روی جعبه آن حک شده الزامیست.در سال های گذشته که ایران کد برای تجارت کالاها اجباری بود شرکتهای وارد کننده علیرغم وجود شناسه GTIN بر محصولات خود مجددا از مرکز شماره گذاری کالا کدهای GS1 دیگری متناظر با ایران کد خود دریافت کرده اند که این کد برای درج در سامانه رهگیری و ردیابی مورد تایید نمی باشد.

شرکتهای تولید داخل این کد را از مرکز شماره گذاری کالا با پیشوند 626 دریافت نموده و مشکل خاصی در این زمینه ندارد.شرکتهایی که فراورده خود را در سازمان به ثبت می رسانند این شناسه را در پرونده خود مشاهده کرده و می بایست از صحت ان مطمن شوند ولی شرکتهای فوریتی دارو این شناسه را از جعبه محصولات خود و یا از عمده فروشی محل خرید استعلام می نمایند.در صورت عدم وجود چنین کدی می بایست مثل شرکتهای تولید داخل عمل نمایند.

شرح اعداد کد GTIN:

مشخصات GS1 عمومی: