برچسب: آموزش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت

ثبت سفارش کالای پزشکی در سامانه NTSW

مقدمه: بعد از اینکه کارشناس با قیمت پروفرماي اعلام شده موافق نمود باید ثبت سفارش کالای پزشکی در سامانه  NTSW را انجام دهیم  تا سیاست تعدادي و قیمتی اخذ شود. براي این منظور آموزش ثبت سفارش را مطابق زیر پیش می بریم.   مراحل ثبت سفارش کالای پزشکی در سامانه […]

اطلاعات بیشتر

آموزش سامانه جامع تجارت (NTSW)

  مقدمه: بعد از اینکه کارشناس با قیمت پروفرمای اعلام شده موافق نمود و IRC کالا را صادر کرد پروفرمای تایید شده را در سامانه تجارت (NTSW) ثبت سفارش کرده تا سیاست تعدادی و قیمتی اخذ شود. برای این منظور آموزش سامانه جامع تجارت (NTSW) را در اختیار شرکتهای تجهیزات […]

اطلاعات بیشتر