برچسب: آموزش سامانه جامع تجارت

ثبت سفارش کالای پزشکی در سامانه NTSW

مقدمه: بعد از اینکه کارشناس با قیمت پروفرماي اعلام شده موافق نمود باید ثبت سفارش کالای پزشکی در سامانه  NTSW را انجام دهیم  تا سیاست تعدادي و قیمتی اخذ شود. براي این منظور آموزش ثبت سفارش را مطابق زیر پیش می بریم.   مراحل ثبت سفارش کالای پزشکی در سامانه […]

اطلاعات بیشتر

آموزش سامانه جامع تجارت (NTSW)

  مقدمه: بعد از اینکه کارشناس با قیمت پروفرمای اعلام شده موافق نمود و IRC کالا را صادر کرد پروفرمای تایید شده را در سامانه تجارت (NTSW) ثبت سفارش کرده تا سیاست تعدادی و قیمتی اخذ شود. برای این منظور آموزش سامانه جامع تجارت (NTSW) را در اختیار شرکتهای تجهیزات […]

اطلاعات بیشتر

سامانه جامع انبارها (سامانه جامع تجارت) NTSW

مقدمه: هدف از این آموزش آشنایی مسئولین فنی تجهیزات پزشکی با سامانه جامع انبارها NTSW (سامانه جامع تجارت ) می باشد تا بتوانند بعنوان کارشناس بازرگانی در شرکتهای تجهیزات پزشکی فعالیت نمایند. در ابتدا شرکت باید در سامانه انبارهای وزارت صنعت و معدن تجارت عضو شود. ثبت واحد: ثبت اطلاعات […]

اطلاعات بیشتر