برچسب: اجاره دادن مدرک مسئول فنی

خدمات فراتجهیزمد به شرکتها و اصناف تجهیزات پزشکی

فراتجهیزمد جهت تسهیل در اخذ مجوزهای مربوط به اداره تجهیزات پزشکی و معاونت غذا و دارو در استانهای مختلف ایران خدمات زیر را ارائه می دهد.  خدمات آیمد:  اخذ مجوز آیمد : شرکتهای توزیعی و اصناف توزیعی و مغازه داران عرضه کننده تجهیزات پزشکی جهت شروع بکار نیازمند مجوز از […]

اطلاعات بیشتر