برچسب: اخذ مدرک مسئول فنی

تایید صلاحیت مسئول فنی شرکتهای توزیعی (پخش)

هدف: هدف از این مقاله آشنایی مسئولین فنی  با روند تایید صلاحیت مدارک مسئول فنی توزیعی توسط دانشگاه های علوم پزشکی تجهیزات پزشکی می باشد.   مراحل تایید صلاحیت: 1. اخذ مدرک مسئول فنی : برای اخذ مدرک مسئول فنی شرکتهای توزیعی فقط رشته مهندسی پزشکی با حداقل مقطع لیسانس  […]

اطلاعات بیشتر