برچسب: ارسال تیکت به اداره کل تجهیزات پزشکی

راهنمای تیکت زدن به اداره کل تجهیزات پزشکی

مقدمه: شرکتهای تجهیزات پزشکی برای پیگیری کارهای مربوط به اخذ مجوز و مشکلات سامانه ای باید از طریق سامانه تیکتینگ جدید درخواست خود را به اداره کل ارسال نمایند.در این مقاله راهنمای تیکت زدن به اداره کل تجهیزات پزشکی را شرح می دهیم.   قدم اول: ورود به آدرس میز […]

اطلاعات بیشتر