برچسب: ثبت شرکت تجهیزات پزشکی

ثبت شرکت در اداره کل تجهیزات پزشکی(IMED)

مقدمه: شرکتهای تجهیزات پزشکی جهت توزیع و عرضه محصولات خود نیازمند اخذ مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشند. ما در این مقاله سعی داریم که شرکتها را با روال اخذ مجوز تا حدودی آشنا نماییم تا بتوانند نسبت به دریافت مجوز به روش صحیح اقدام نمایند.تیم فراتجهیزمد از […]

اطلاعات بیشتر

ثبت شرکت تجهیزات پزشکی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت در عرضه تجهیزات پزشکی موظفند نسبت به تشکیل شناسنامه در اداره کل با رعایت دستورالعمل هاي ابلاغی اقدام نماید. تکمیل مدارك و تشکیل شناسنامه به منزله تایید کیفی و ثبت تجهیزات پزشکی نمی باشد. 1.هدف از تشکیل شناسنامه: _ شناسایی شرکت هاي مجاز […]

اطلاعات بیشتر