برچسب: ثبت شرکت توزیعی در آیمد

ثبت انواع شرکتهای توزیعی و عرضه کننده تجهیزات پزشکی

مقدمه در سامانه جدید شعبه به عنوان مکانی است که اطلاعات مسئولفنی و لیست انبارها به ان وابسته است. توزیع کنندگان (صنف یا شرکت توزیع کننده) بر اساس نوع مجوز توزیع خود می بایست حداقل های زیر را رعایت نمایند . انواع شرکتهای توزیع و پخش تجهیزات پزشکی به سه […]

اطلاعات بیشتر

تایید صلاحیت مسئول فنی شرکتهای توزیعی (پخش)

هدف: هدف از این مقاله آشنایی مسئولین فنی  با روند تایید صلاحیت مدارک مسئول فنی توزیعی توسط دانشگاه های علوم پزشکی تجهیزات پزشکی می باشد.   مراحل تایید صلاحیت: 1. اخذ مدرک مسئول فنی : برای اخذ مدرک مسئول فنی شرکتهای توزیعی فقط رشته مهندسی پزشکی با حداقل مقطع لیسانس  […]

اطلاعات بیشتر