برچسب: ثبت نمایندگی کمپانی خارجی تجهیزات پزشکی

درخواست ثبت نمایندگی شرکتهای تجهیزات پزشکی

مقدمه: شرکتهای وارداتی تجهیزات پزشکی جهت ثبت نمایندگی کمپانی خارجی لازم است از طریق مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران اقدام نمایند.   مراحل ثبت نمایندگی شرکت وارداتی: 1. درخواست ثبت نمایندگی از کمپانی سازنده تجهیزات پزشکی   2. ارجاع پرونده به مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت غذا […]

اطلاعات بیشتر

ثبت نمایندگی کمپانی خارجی تجهیزات پزشکی

شرکت وارد کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی پس از اینکه شرکت خود را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت میرساند، اولین کاری که جهت ثبت نمایندگی کمپانی خارجی تجهیزات پزشکی خود باید انجام دهد اخذ کارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی شرکت خود […]

اطلاعات بیشتر