برچسب: ثبت imed

اخذ مجوز اصناف از اداره کل تجهیزات پزشکی

اصناف تجهیزات پزشکی جهت اخذ مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی نیاز است مدارک زیر را آماده نمایند و سپس شروع به ثبت نام در سامانه آیمد کنند. جهت اخذ مجوز آیمد اصناف (فروشگاه) تجهیزات پزشکی (بصورت توزیعی و عرضه کننده) و یا معرفی مسئول فنی به معاونت غذا و […]

اطلاعات بیشتر

ثبت انواع شرکتهای توزیعی و عرضه کننده تجهیزات پزشکی

مقدمه در سامانه جدید شعبه به عنوان مکانی است که اطلاعات مسئولفنی و لیست انبارها به ان وابسته است. توزیع کنندگان (صنف یا شرکت توزیع کننده) بر اساس نوع مجوز توزیع خود می بایست حداقل های زیر را رعایت نمایند . انواع شرکتهای توزیع و پخش تجهیزات پزشکی به سه […]

اطلاعات بیشتر