برچسب: حق الزحمه مسئول فنی مؤسسات پزشکی

ناظر فنی مؤسسات پزشکی

در این مقاله قصد داریم به تعریف و شرح وظایف مسئول فنی مؤسسات پزشکی بپردازیم تا مسئولین فنی که به تازگی مجوز  خود را اخذ کرده اند بتوانند به بهترین نحو به وظایف محوله خود بپردازند. مؤسسات پزشکی: کلیه مراکز درمانی و واحدهای پزشکی،درمانی ودارویی مربوط به مقررات امور پزشکی […]

اطلاعات بیشتر