برچسب: درخواست صدور مجوز ورود وسيله پزشكي

اخذ مجوز ورود و ترخيص وسايل پزشكی

اداره كل تجهيزات پزشكي در راستاي اصلاح روال كارشناسي و ايجاد بانك اطلاعاتي جامع از وسايل و تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي كه مجوز ورود به كشور دارند و با هدف اطلاع رساني به كاربران در سطح كشور و افزايش دقت در بررسي هاي كارشناسي اقدام به اجراي طرح بلند […]

اطلاعات بیشتر