برچسب: دوره عمر وسیله پزشکی

کاربرد مدیریت ریسک

در این مقاله قصد داریم راجب کاربرد مدیریت ریسک اطلاعات مفیدی در اختیار کاربران فراتجهیزمد قرار دهیم   تعریف تجهیزات پزشکی: ملزومات، تجهیزات و دستگاههاي پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی که به طور عام “تجهیزات و ملزومات پزشکی” نامیده میشوند، شامل هر گونه کالا، وسایل، ابزار، لوازم، ماشین آلات، کاشتنیها، مواد، […]

اطلاعات بیشتر