برچسب: سامانه IMED

دستورالعمل صادرات تجهیزات پزشکی

  هدف از تدوین این دستورالعمل، تعیین الزامات صادرات، مکانیزم اعمال مشوقها و ضروریات صادرات و نیز تعیین تکالیفی جهت صادرکنندگان می باشد. همچنین سعی شده است تا توسعه زیرساخت صادرات و الزاماتی به منظور تشویق صادرکنندگان در نظر گرفته شود. دامنه کاربرد: دامنه کاربرد این ضوابط شامل کلیه افراد […]

اطلاعات بیشتر