برچسب: سایت تمدید پروانه ها

تمدید پروانه موسسات پزشکی زیر نظر معاونت غذا و دارو استانها

مقدمه: برای تمدید پروانه موسسات پزشکی زیر نظر معاونت غذا و دارو استانها در ابتدا با توجه به نوع مرکز درمانی باید مدارک خواسته شده را آماده کنیم و سپس اقدام به تمدید نماییم. موسسات پزشکی که پروانه انها از طریق معاونت غذا و دارو استانها تمدی می شوند به […]

اطلاعات بیشتر