برچسب: سیاست تعدادی و قیمتی کالای پزشکی

آموزش سامانه جامع تجارت (NTSW)

  مقدمه: بعد از اینکه کارشناس با قیمت پروفرمای اعلام شده موافق نمود و IRC کالا را صادر کرد پروفرمای تایید شده را در سامانه تجارت (NTSW) ثبت سفارش کرده تا سیاست تعدادی و قیمتی اخذ شود. برای این منظور آموزش سامانه جامع تجارت (NTSW) را در اختیار شرکتهای تجهیزات […]

اطلاعات بیشتر