برچسب: شرکتهای توزیعی تجهیزات پزشکی

انبار مجازی شرکتهای توزیعی

شرکتهای توزیعی تجهیزات پزشکی جهت ثبت محصولات ” کالای وارداتی مشمول ارز نرخ رسمی” نیازمند انبار مجازی شرکتهای توزیعی هستند.هدف از اینکار به صفر رساندن فاکتورهای صادر شده توسط تامین کنندگان برای شرکتهای توزیعی است.   مراحل انجام کار انبار مجازی: این آموزش بصورت مقدماتی می باشد تا مدیر عامل  […]

اطلاعات بیشتر