برچسب: شرکت توزیعی تجهیزات پزشکی

ثبت شرکت در اداره کل تجهیزات پزشکی(IMED)

مقدمه: شرکتهای تجهیزات پزشکی جهت توزیع و عرضه محصولات خود نیازمند اخذ مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشند. ما در این مقاله سعی داریم که شرکتها را با روال اخذ مجوز تا حدودی آشنا نماییم تا بتوانند نسبت به دریافت مجوز به روش صحیح اقدام نمایند.تیم فراتجهیزمد از […]

اطلاعات بیشتر

دستورالعمل توزیع ؛ پخش و عرضه تجهیزات پزشکی

هدف و حیطه کاربرد:این دستورالعمل جهت ساماندهی شبكه پخش،توزیع و عرضه و ثبت كليه توزیع كنندگان و عرضهكنندگان تجهيزاتو ملزومات پزشكی به صورت حقيقی و مجازی تدوین و ابلاغ می گردد. كليه ی شرکت های پخش،توزیع كنندگان وعرضهكنندگان تجهيزاتو ملزومات پزشكی وارداتی و توليد داخل و تمامی فعالين عرصه توليد، […]

اطلاعات بیشتر