برچسب: شرکت های ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی

تاسیس شرکت ثالث تجهیزات پزشکی

تعریف شرکت ثالث تجهیزات پزشکی : به شرکتی اطلاق می گردد که الزاما تولید کننده یا نماینده رسمی نبوده لیکن مطابق این ضوابط، مجاز به ارائه خدمات پس از فروش در حیطه فعالیت تعریف شده می باشد.   محدوده مجاز فعالیت شرکت های ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش […]

اطلاعات بیشتر