برچسب: عکس پرسنلی مسئول فنی

فرآیند دریافت کارت فعالیت مسئول فنی

برای دریافت کارت فعالیت مسئول فنی لازم مراحل زیر به ترتیب انجام شود و مدارک مورد نیاز نیز در سامانه تیتک آپلود گردد. 1- ورود به سایت TTAC  ثبت نام از طریق گزینه عضویت یا ثبت اشخاص حقیقی وحقوقی 2-ثبت نام واحد تولیدی از طریق یکی از گزینه های: ثبت […]

اطلاعات بیشتر