برچسب: فرآیند بررسی مدارک و مستندات علمی محصولات آرایشی و بهداشتی

ثبت محصولات آرایشی و بهداشتی در سازمان غذا و دارو

فرآیند بررسی مدارک و مستندات علمی محصولات آرایشی و بهداشتی( فرآیند شده و بالک)و صدور پروانه بهداشتی :   ثبت درخواست و مدارک در دبیرخانه  ارجاع به مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی ارجاع به رئیس اداره     ارجاع به کارشناس مربوطه بررسی مدارک توسط کارشناس   مدارک دارای نواقص […]

اطلاعات بیشتر