برچسب: فعال سازی سامانه ستاد ایران

سامانه ستاد جهت فروش تجهیزات پزشکی

مقدمه: شرکتهای تجهیزات پزشکی در صورتی که بخواهند محصولات خود را به مراکز درمانی و بیمارستانی از طریق سامانه ستاد ایران عرضه نمایند نیاز است در سامانه ستاد ایران جهت فروش تجهیزات پزشکی ثبت نام نمایند و به تهیه توکن مخصوص سامانه اقدام نمایند. با توجه به قوانین جدید در […]

اطلاعات بیشتر