برچسب: ماسک با کاربرد پزشکی

الزامات اساسی تولید ماسک

این مقاله به منظور ارتقاء کیفی تولید ماسک در کشور آماده گردیده است که به شرح آن می پردازیم ماسکهای تولیدی با عنوان ماسک سه لایه پزشکی یکبار مصرف وماسکهای سه لایهبرای اهداف عمومی با شرح کاربرد ذیل، میباشند: ماسک با کاربرد پزشکی بنددار،کش دار،سه بعدی کادر درمان و بیماران […]

اطلاعات بیشتر