برچسب: مجوز آیمد برای فروش نوار تست قند خون

مجوز نوار تست قند خون

مقدمه: شرکتهای توزیعی  و اصناف تجهیزات پزشکی جهت توزیع و عرضه نوار تست قند خون نیازمند اخذ مجوز نوار تست قند خون از معانت غذا و دارو هستند.   شرایط لازم جهت اخذ مجوز: دارای اساسنامه/پروانه کسب برای شرکتهای توزیعی و اصناف دارای شعبه مورد تایید معاونت غذا و دارو […]

اطلاعات بیشتر