برچسب: مجوز آیمد معانت غذا و دارو

اخذ مجوز توزیع کنندگان سراسری تجهیزات پزشکی

شرکتهای تجهیزات پزشکی جهت توزیع کالای پزشکی خود نیازمند اخذ مجوز توزیع کنندگان سراسری از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد.شرکتهای بزرگ دارویی و ملزومات پزشکی از جمله شرکتهایی هستند که به دنبال توزیع سراسری هستند.   در صورتی که به دنبال اخذ مجوز شرکت توزیعی سراسری و یا معرفی […]

اطلاعات بیشتر