برچسب: مجوز شرکت کنترل کیفی

تاسیس شرکت کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

مقدمه: تجهیزات پزشکی در طول عمر مفیدشان تحت تاثیر عواملی نظیر فرسودگی، شرایط محیطی و… قرار گرفته و به تدریج تغییر پیدا می کنند.همین امر باعث شده اداره کل مجوز تاسیس شرکت کنترل کیفی تجهیزات پزشکی را در اختیار متقاضیان حقوقی قرار دهد.   جهت دریافت مجوز شرکت کنترل کیفی […]

اطلاعات بیشتر