برچسب: مجوز فروشگاه تجهیزات پزشکی

اخذ مجوز اصناف از اداره کل تجهیزات پزشکی

اصناف تجهیزات پزشکی جهت اخذ مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی نیاز است مدارک زیر را آماده نمایند و سپس شروع به ثبت نام در سامانه آیمد کنند. جهت اخذ مجوز آیمد اصناف (فروشگاه) تجهیزات پزشکی (بصورت توزیعی و عرضه کننده) و یا معرفی مسئول فنی به معاونت غذا و […]

اطلاعات بیشتر