برچسب: محصولات آرایشی و بهداشتی

صدور پروانه شرکتهای آرایشی و بهداشتی

هدف این دستور العمل اجرایی به استناد قانون مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی به منظور نحوه صدور پروانه بهداشتی ورود محصولات آرایشی و بهداشتی (فرآیند شده و بالک ) تدوین گردیده است. دامنه کاربرد این دستور العمل اجرایی برای انجام بررسی مدارک و مستندات علمی محصولات آرایشی و […]

اطلاعات بیشتر

ثبت محصولات آرایشی و بهداشتی در سازمان غذا و دارو

فرآیند بررسی مدارک و مستندات علمی محصولات آرایشی و بهداشتی( فرآیند شده و بالک)و صدور پروانه بهداشتی :   ثبت درخواست و مدارک در دبیرخانه  ارجاع به مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی ارجاع به رئیس اداره     ارجاع به کارشناس مربوطه بررسی مدارک توسط کارشناس   مدارک دارای نواقص […]

اطلاعات بیشتر