برچسب: مدارک لازم جهت اخذ شناسنامه فعالیت

شناسنامه شرکت در اداره کل تجهیزات پزشکی

 ﻫﺪف: هدف از این آموزش آشنایی تمامی شرکتهای تجهیزات پزشکی جهت دریافت مجوز  کالای پزشکی است.هر شرکت تولیدکننده/واردکننده که بخواهد از اداره کل مجوز بگیرد در ابتدا لازم است شناسنامه شرکت در اداره کل تجهیزات پزشکی را تشکیل نماید.   مدارک لازم جهت اخذ شناسنامه فعالیت: 1. ﻣﺪارك لازم جهت […]

اطلاعات بیشتر