برچسب: مسئول فنی شرکت پخش

فرآیند تایید مسئولین فنی اصناف و بیمارستانها

مقدمه: با توجه به این که مهندسین پزشکی بعد از اخذ مدرک مسئول فنی نیاز به تایید صلاحیت از اداره کل را دارند لازم دانستیم در این مقالله راجب تایید صلاحیت اصناف و بیمارستانها روال کار را آموزش دهیم.   مدارک مورد نیاز جهت آپلود: کارت ملی صفحه اول شناسنامه […]

اطلاعات بیشتر

تایید صلاحیت مسئول فنی شرکتهای توزیعی (پخش)

هدف: هدف از این مقاله آشنایی مسئولین فنی  با روند تایید صلاحیت مدارک مسئول فنی توزیعی توسط دانشگاه های علوم پزشکی تجهیزات پزشکی می باشد.   مراحل تایید صلاحیت: 1. اخذ مدرک مسئول فنی : برای اخذ مدرک مسئول فنی شرکتهای توزیعی فقط رشته مهندسی پزشکی با حداقل مقطع لیسانس  […]

اطلاعات بیشتر

دستورالعمل توزیع ؛ پخش و عرضه تجهیزات پزشکی

هدف و حیطه کاربرد:این دستورالعمل جهت ساماندهی شبكه پخش،توزیع و عرضه و ثبت كليه توزیع كنندگان و عرضهكنندگان تجهيزاتو ملزومات پزشكی به صورت حقيقی و مجازی تدوین و ابلاغ می گردد. كليه ی شرکت های پخش،توزیع كنندگان وعرضهكنندگان تجهيزاتو ملزومات پزشكی وارداتی و توليد داخل و تمامی فعالين عرصه توليد، […]

اطلاعات بیشتر