برچسب: مسئول فنی غیرحضوری

خدمات فراتجهیزمد به شرکتها و اصناف تجهیزات پزشکی

فراتجهیزمد جهت تسهیل در اخذ مجوزهای مربوط به اداره تجهیزات پزشکی و معاونت غذا و دارو در استانهای مختلف ایران خدمات زیر را ارائه می دهد.  خدمات آیمد:  اخذ مجوز آیمد : شرکتهای توزیعی و اصناف توزیعی و مغازه داران عرضه کننده تجهیزات پزشکی جهت شروع بکار نیازمند مجوز از […]

اطلاعات بیشتر

ناظر فنی تجهیزات پزشکی غیرحضوری

در این مقاله قصد داریم دستورالعمل ناظر فنی تجهیزات پزشکی را بررسی نماییم و بررسی کنیم مسئول فنی با چه ضوابطی باید اشنا باشند. ناظر فنی تجهیزات پزشکی غیرحضوری غیرقانونی بوده و در صورت تخلف خاطی توسط اداره کل تجهیزات پزشکی احضار و مدرک وی باطل و در صورت تایید […]

اطلاعات بیشتر