برچسب: مسول فنی تجهیزات پزشکی

بازار کار مهندسی پزشکی در ایران

در این مقاله می خواهیم در مورد بازار کار مهندسی پزشکی صحبت بکنیم.مهندسی پزشکی رشته ای است که در دوران تحصیل واحدهایی مشابه با رشته های مکانیک و برق و صنایع و … دارد پس می توانند در حیطه کاری این رشته ها نیز وارد شوند و شروع بکار کنند. […]

اطلاعات بیشتر